De natuur is onze basis, zonder natuur geen leven. Dat het met de natuur niet zo goed gaat, kunnen we overal om ons heen zien. De cijfers liegen er niet om, je zou er moedeloos van worden. Maar als we ons richten op het negatieve nieuws, staan we niet open voor al het moois wat er nog wel is. Laten we daarom de kansen en mogelijkheden die er zijn, benutten om natuurwaarden te herstellen of te creëren.

klimaatverandering

Hoosbuien, hittestress en droogte zijn grensoverschrijdende thema's waar we de laatste jaren steeds vaker mee te maken krijgen. Om een omgeving klimaatadapatief te maken is samenwerking tussen organisaties het sleutelwoord. Of het nu gaat om het klimaatbestendig maken van nieuwe of bestaande woonwijken, het beheer van de openbare ruimte of het creëren van meer natuur; samenwerking is ontontbeerlijk. Boven-Slinge brengt mensen en organisaties samen, neemt initiatieven en zorgt dat projecten naar ieders tevredenheid worden uitgevoerd.


vergroten bewustwording

Al decennia lang zien we strakke gazonnen en kleurloze bermen, makkelijk te onderhouden voortuinen met veel bestrating en regenpijpen die aangesloten zijn op het riool. Door de klimaatverandering leveren deze ingesleten 'tradities' ons nu problemen op, zoals wateroverlast bij hoosbuiten, maar ook hittestress en droogte bij langdurig hoge temperaturen. Het is tijd om een nieuwe norm te creëren, we moeten af van strak en stenig en de natuur weer omarmen. Ook hier is het sleutelwoord samenwerking tussen en met overheden, bedrijven en verenigingen om inwoners te enthousiasmeren om hun eigen omgeving te vergroenen. Boven-Slinge ondersteunt door acties zoals informatieavonden te initiëren en te organiseren.


vergroenen openbare ruimten

In stedelijke gebieden levert het vergroenen van de openbare ruimte (bermen, parken, parkeerplaatsen, daken etc.) een positief effect op de klimaatbestendigheid van de stad. Maar er zijn heel veel voordelen, de zogenaamde ecosysteemdiensten. Door meer bloemrijke parken, dak- en geveltuinen toe te passen en plekken te creëren waar regenwater kan infiltreren, wordt de leefomgeving in de stedelijke omgeving op heel veel gebieden positief beïnvloed. Boven-Slinge onderzoekt de mogelijkheden en maakt graag een plan van aanpak rekening houdend met alle belanghebbenden, wetgeving, de beschikbare middelen en medewerkers.

Groene schoolpleinen

Educatie is van groot belang om de gevolgen van de klimaatverandering (en wellicht ook de klimaatverandering zelf) in de toekomst de baas te blijven. Kennis geeft inzicht en zorgt voor kansen om veranderingen aan te brengen. Daarom zijn groene(re) schoolpleinen erg belangrijk om kinderen al jong bewust te maken van het belang van de natuur en hoe de processen in de natuur werken. Binnen zitten achter een beeldscherm is de norm, terwijl studies aantonen dat het grote voordelen biedt om buiten te leren en te ontdekken. Via allerlei subsidies is realisatie van een groener schoolplein voor bijna elke school mogelijk. Boven-Slinge helpt een school op weg met een ontwerp, beplantingsplan, de subsidie-aanvraag en/of het maken van een plan van aanpak.


meer biodiversiteit

De natuur is uit balans. We lezen er dagelijks over in het nieuws. Om de ecologische relaties weer te herstellen is het noodzakelijk om de biodiversiteit te verhogen. Door de juiste beplanting komen er weer meer insecten, met als direct gevolg weer meer vlinders, bijen, vogels en zoogdieren. Door op een juiste, ecologische manier te vergroenen komt er weer meer balans in de natuur, waardoor de eikenprocessierups bijvoorbeeld meer natuurlijke vijanden krijgt. Boven-Slinge adviseert over maatregelen die de biodiversiteit verhogen en gaat uit van meer kleur in het groen!